Cea mai mare platformă economică din sudul Romaniei

Va fi dezvoltata in comuna Cosoveni, judetul Dolj
Go to Dezvoltare economica

Dezvoltare economica

Demersul vizează dezvoltarea economică a Municipiului Craiova și a Județului Dolj prin atragerea de investitori care vor putea beneficia de toate facilitățile pentru a crea locuri de muncă

Go to Locuri de munca

Locuri de munca

Noul parc se află la zece kilometri de intrarea în oraș, ceea ce pentru investitori și pentru forța de muncă reprezintă o ofertă mai mult decât atractivă

Mergi la Beneficii pentru rezidenti

Beneficii pentru rezidenti

Rezidenții vor beneficia de utilități aduse la poarta fabricii, dar și de tot suportul pe care cele două autorități, Consiliul Județean Dolj și Primăria Municipiului Craiova, îl vor putea oferi.

Go to Cerere din partea agentilor economici

Cerere din partea agentilor economici

19 agenți economici care ne-au depus cereri pentru a beneficia de un loc în acest parc industrial și

OLTENIA BUSINESS PARK

Despre OLTENIA BUSINESS PARK

Cea mai mare platformă economică din sudul Romaniei
HOTARARE privind infiintarea societatii OLTENIA BUSINESS PARK

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, având în vedere referatul de aprobare al Direcției Imagine, Coordonare Instituţii Subordonate și Relații cu Publicul, Biroul Coordonare, Monitorizare Instituţii Subordonate nr. 23037/25.10.2023, raportul Serviciului juridic nr. 23084/ 25.10.2023, precum și avizul comisiilor de specialitate, HOTARASTE - Art. 1 – (1) Înființarea societății OLTENIA BUSINESS PARK S.R.L., persoană juridică de drept privat, cu asociat unic Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj, aceasta fiind o întreprindere publică, în sensul legii. CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ (2) Scopul acestei societăți este acela de a realiza lucrarea de utilitate publică de interes județean ,,Parc Industrial nr. 3”, respectiv de a dobândi şi deţine titlul de parc industrial, eliberat potrivit prevederilor legale, de a gestiona şi administra, în conformitate cu acestea, parcul industrial.

  • 180

  • SUTE

  • 19 CERERI

  • 10 km

declaratii

OLTENIA BUSINESS PARK

ro_RORomanian